Team

Louis

3o1 is een netwerkorganisatie en Louis de Koning is de drijvende kracht en oprichter. LinkedIn.
In de afgelopen 30 jaar heeft hij talloze organisaties geholpen met organisatie- en procesvraagstukken. Of zijn opdracht nou hoog of laag in de organisatie gedefinieerd was, steeds viel hem op dat de relatie tussen aansturing en uitvoering de kern van het probleem was. Zo ontwikkelde zich in de loop van de jaren een visie en werkwijze die toepasbaar is voor alle organisaties en procesvraagstukken. Het team van 3o1 groeit gestaag. Belangrijke partners zijn op dit moment:

Studio Beer

Processen zijn altijd verankerd in de identiteit van een organisatie. Het kan zijn dat de wortel van een probleem tot daar rijkt. Studio Beer is specialist op het gebied van identiteit, imago en merkbeleving en kan hulp bieden bij procesproblematieken die daar hun oorsprong vinden.

De Processpecialisten

Als je tot een nieuwe processtructuur gekomen bent, dan ben je er nog niet. Implementatie en aansluiting bij de bestaande situatie is hard werk. Hard werk dat vraagt om handjes die voor een vloeiende overgang kunnen zorgen. De Processpecialisten biedt hierbij de helpende hand.